top of page

Seriøsitetsbestemmelser

Arbeidsgruppen skal gjennom møter, seminarer og kurs bidra til å bygge relasjoner mellom fagpersoner innenfor seriøsitetsarbeid fra de ulike fylkene og utvikle deres kompetanse innenfor fagområdet. Kompetanseutviklingen kan skje gjennom intern erfaringsutveksling, bruk av eksterne foredragsholdere eller befaringer. Gruppens leder er ansvarlig for innkalling til møter, seminarer eller kurs og at erfaringsutvekslingen/ kompetanseutviklingen blir dokumentert og lagt ut på FEF sin hjemmeside.

Arbeidsgruppen skal også utvikle sjekklister og seriøsitetsveiledere ved behov, og skal sette søkelys på seriøsitetsarbeid i byggeprosjekter og eiendomsdrift. Samt invitere fylkeskommunale prosjektledere og andre til møter, seminarer og kurs, hvor krav knyttet til seriøsitetsarbeid diskuteres

Gruppas publikasjoner kan finnes her.

Arbeidsgruppa ledes av Paul Andrew Lawson

Epost: paul.andrew.lawson@rogfk.no 

bottom of page