top of page

Arealgruppa

Arbeidsgruppa skal gjennom møter, seminarer og kurs bidra til å bygge relasjoner mellom fylkeskommunenes fagpersoner innen arealplanlegging/rom- og funksjonsbeskrivelse/pedagogisk utvikling og utvikle deres kompetanse innfor areal- og funksjonsbeskrivelser for nye skoler. Kompetanseutviklingen kan skje gjennom intern erfaringsutveksling, bruk av eksterne foredragsholdere eller befaringer. Gruppas leder er ansvarlig for innkalling til møter, seminarer eller kurs og at erfaringsutvekslingen/kompetanseutviklingen blir dokumentert og lagt ut på FEF sin hjemmeside.

Arbeidsgruppen skal også videreutvikle FEFs arealberegningsprogram for nybygg og dets brukermanual. Leder for arbeidsgruppen er ansvarlig for innkalling til møter, seminarer og befaringer, samt at revidert arealberegningsprogram og manual ligger tilgjengelig på FEFs hjemmeside.

FEF arealmodell kan hentes her.

Arealgruppa ledes av Lasse Alexander Strømme - 71 28 04 08 - Lasse.Alexander.Stromme@mrfylke.no

bottom of page