top of page

KS-gruppa

Arbeidsgruppa skal gjennom møter, seminarer og kurs bidra til å bygge relasjoner mellom fylkeskommunenes prosjektledere og utvikle deres kompetanse innfor prosjektledelse og prosjektstyring. Kompetanseutviklingen kan skje gjennom intern erfaringsutveksling, bruk av eksterne foredragsholdere eller befaringer. Gruppas leder er ansvarlig for innkalling til møter, seminarer eller kurs og at erfaringsutvekslingen/kompetanseutviklingen blir dokumentert og lagt ut på FEF sin hjemmeside.

Arbeidsgruppen skal også videreutvikle FEFs kvalitetssikringssystem (KS-system) for prosjektgjennomføring. Leder for arbeidsgruppen er ansvarlig for innkalling til møter, seminarer og befaringer, og for administrering av KS-systemets hjemmeside.

KS-systemet til FEF ligger på egen server her (krever innlogging)

Gruppa ledes midlertidig av Arvid Kristian Jenssen - arvjen@nkf.no

bottom of page