Arbeidsgrupper

FEF har en rekke arbeidsgrupper som har som hovedformål å samle fagpersoner på tvers av fylkeskommunene for nettverksbygging og kompetanseutvikling. Arbeidsgruppenes arbeid benyttes av fylkeskommunene etter behov.

FEF- Fylkeskommunalt eiendomsforum

Epost: Fef@fef.no