top of page

Arbeidsgrupper

FEF har en rekke arbeidsgrupper som har som hovedformål å samle fagpersoner på tvers av fylkeskommunene for nettverksbygging og kompetanseutvikling. Arbeidsgruppenes arbeid benyttes av fylkeskommunene etter behov.

bottom of page