top of page

Renøkgruppa

Arbeidsgruppa skal gjennom møter, seminarer og kurs bidra til å bygge relasjoner mellom fagpersoner innenfor renhold fra de ulike fylkene og utvikle deres kompetanse innfor renhold. Kompetanseutviklingen kan skje gjennom intern erfaringsutveksling, bruk av eksterne foredragsholdere eller befaringer. Gruppas leder er ansvarlig for innkalling til møter, seminarer eller kurs og at erfaringsutvekslingen/kompetanseutviklingen blir dokumentert og lagt ut på FEF sin hjemmeside.

Arbeidsgruppen skal også bidra til å sette fokus på renhold i byggeprosjekter gjennom utarbeidelse av forslag til kravspesifikasjoner og sjekklister for prosjektledere. Samt invitere fylkeskommunale prosjektleder til møter, seminarer og kurs, hvor krav knyttet til renhold diskuteres

Arbeidsgruppas publikasjoner kan hentes her.

Gruppa ledes av Rujira Coles - 994 91 317 - rujirac@viken.no 

bottom of page