top of page

Bærekraft

Arbeidsgruppa skal gjennom møter, seminarer og kurs bidra til å bygge relasjoner mellom ledere og fagansvarlige for fylkeskommunenes bærekraftsarbeid og utvide deres kompetanse innfor relevante fagområder. Kompetanseutviklingen kan skje gjennom intern erfaringsutveksling, bruk av eksterne foredragsholdere eller befaringer. Gruppas leder er ansvarlig for innkalling til møter, seminarer eller kurs og at

erfaringsutvekslingen/kompetanseutviklingen blir dokumentert og lagt ut på FEF sin hjemmeside.

Arbeidsgruppa ledes av Torgar Mjønes

Epost: tormjo@trondelagfylke.no 

Gruppa sine interne filer finner dere her (passordbeskyttet)

Gruppas åpne filer finner dere her.

bottom of page