top of page

Om FEF

FEF står for Fylkeskommunalt eiendomsforum og består av alle landets fylkeskommuner. Forumet har et styre som velges av årsmøtet.

Styret består av;

  

Leder

Heidi Klaveness, Rogaland fylkeskommune

Styremedlem

Rune Seim, Troms og Finnmark fylkeskommune 

Per Anders Bakke, Innlandet fylkeskommune

Per Olaf Brækkan, Møre og Romsdal fylkeskommune

 

Varamedlem

Kurt Solaas, Nordland fylkeskommune 

 

Revisor

Magnar Steffensen, Nordland fylkeskommune

Valgkomite:

Leder:

Jostein Fjærestad, Vestland fylkeskommune

Medlem:

Jan Tore Rosenlund, Vestland fylkeksommune

Formål

Formålet for samarbeidsforumet er å bidra til en god bygg- og eiendomsforvaltning ved gjennom samarbeid å:

 

  • innhente og formidle erfaringer og ny kunnskap

  • bedre kontakt og samarbeid mellom medlemmene

  • medvirke til opplæring og kompetanseheving

  • medvirke til utvikling av bransjen ved å ha god kontakt og dialog med myndigheter, fagmiljøer og andre store byggherrer samt fag- og forskningsmiljøer

  • aktivt søke å påvirke ved utarbeidelse av forskrifter og normer

  • bidra til at miljøspørsmål blir ivaretatt

Vedtekter
bottom of page