Om FEF

FEF står for Fylkeskommulant eiendomsforum og består av alle landets fylkeskommuner. Forumet har et styre som velges av årsmøtet.

Styret består av;

  

Leder

Jostein Fjærestad, Hordaland fylkeskommune

Styremedlem

Kai Valthyr-Hansen, Aust-Agder fylkeskommune

Heidi Klaveness, Rogaland fylkeskommune

Varamedlem

Per Olaf Brækkan, Møre og Romsdal fylkeskommune

Rune Seim, Finnmark fylkeskommune

Revisor

Jan Tore Rosenlund, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Valgkomite:

Leder:

Christian Thorsen Egeberg, Vestfold fylkeskommune

Medlem:

Kurt Aril Solaas, Nordland fylkeskommune

Formål

Formålet for samarbeidsforumet er å bidra til en god bygg- og eiendomsforvaltning ved gjennom samarbeid å:

 

  • innhente og formidle erfaringer og ny kunnskap

  • bedre kontakt og samarbeid mellom medlemmene

  • medvirke til opplæring og kompetanseheving

  • medvirke til utvikling av bransjen ved å ha god kontakt og dialog med myndigheter, fagmiljøer og andre store byggherrer samt fag- og forskningsmiljøer

  • aktivt søke å påvirke ved utarbeidelse av forskrifter og normer

  • bidra til at miljøspørsmål blir ivaretatt

Vedtekter