top of page

Om FEF

FEF står for Fylkeskommunalt eiendomsforum og består av alle landets fylkeskommuner. Forumet har et styre som velges av årsmøtet.

Styret består av;

  

Leder

Per Anders Bakke, Innlandet fylkeskommune

Styremedlem

Cathrine Ekeberg Gaaseby, Rogaland fylkeskommune

Christian Andvik, Akershus fylkeskommune

Kurt Solaas, Nordland fylkeskommune

Jan Tore Rosenlund, Vestland fylkeskommune 

Varamedlem

Truls Moen, Telemark fylkeskommune

Therese Kolvereid Jacobsen, Nordland fylkeskommune

 

Revisor

Magnar Steffensen, Nordland fylkeskommune

Valgkomite:

Leder:

Jostein Fjærestad, Vestland fylkeskommune

Medlem:

Kai Valthyr-Hansen, Agder fylkeskommune

Formål

Formålet for samarbeidsforumet er å bidra til en god bygg- og eiendomsforvaltning ved gjennom samarbeid å:

 

  • innhente og formidle erfaringer og ny kunnskap

  • bedre kontakt og samarbeid mellom medlemmene

  • medvirke til opplæring og kompetanseheving

  • medvirke til utvikling av bransjen ved å ha god kontakt og dialog med myndigheter, fagmiljøer og andre store byggherrer samt fag- og forskningsmiljøer

  • aktivt søke å påvirke ved utarbeidelse av forskrifter og normer

  • bidra til at miljøspørsmål blir ivaretatt

Vedtekter
bottom of page