Om FEF

FEF står for Fylkeskommunalt eiendomsforum og består av alle landets fylkeskommuner. Forumet har et styre som velges av årsmøtet.

Styret består av;

  

Leder

Jostein Fjærestad, Vestland fylkeskommune

Styremedlem

Rune Seim, Troms og Finnmark fylkeskommune 

Heidi Klaveness, Rogaland fylkeskommune

Varamedlem

Per Olaf Brækkan, Møre og Romsdal fylkeskommune

Per Anders Bakke, Innlandet fylkeskommune

 

Revisor

Magnar Steffensen, Nordland fylkeskommune

Valgkomite:

Leder:

Jan Tore  Rosenlund, Vestfold fylkeskommune

Medlem:

Kurt Aril Solaas, Nordland fylkeskommune

Formål

Formålet for samarbeidsforumet er å bidra til en god bygg- og eiendomsforvaltning ved gjennom samarbeid å:

 

  • innhente og formidle erfaringer og ny kunnskap

  • bedre kontakt og samarbeid mellom medlemmene

  • medvirke til opplæring og kompetanseheving

  • medvirke til utvikling av bransjen ved å ha god kontakt og dialog med myndigheter, fagmiljøer og andre store byggherrer samt fag- og forskningsmiljøer

  • aktivt søke å påvirke ved utarbeidelse av forskrifter og normer

  • bidra til at miljøspørsmål blir ivaretatt

Vedtekter