top of page

Forvaltningsgruppa

Arbeidsgruppa skal gjennom møter, seminarer og kurs bidra til å bygge relasjoner mellom fagpersoner innen forvaltning fra de ulike fylkene og utvikle deres kompetanse innen forvaltning. Kompetanseutviklingen kan skje gjennom intern erfaringsutveksling, bruk av eksterne foredragsholdere eller befaringer. Gruppas leder er ansvarlig for innkalling til møter, seminarer eller kurs og at erfaringsutvekslingen/kompetanseutviklingen blir dokumentert og lagt ut på FEF sin hjemmeside.

Med begrepet forvaltning menes de områder som er definert i NS 3454.

Arbeidsgruppas dokumenter kan hentes her.

Gruppa ledes av:

Foreløpig ingen

bottom of page